Tegenwoordig zijn veel mensen aan het beleggen geslagen. Velen doelbewust, maar sommigen ook onbewust. Mensen die vastgoed kopen, beleggen eigenlijk ook, ook al hebben ze zelf niet het idee dat ze daar mee bezig zijn. Ook zijn de meesten bekend met het handelen in aandelen en het handelen in obligaties. Wanneer we spreken over opties op onderliggende effecten, of over futures, vallen velen al snel uit de lucht. Hoewel futures en opties slechts de basis zijn van afgeleide, complexe producten van de forex markt.

Opties

Wat zijn Opties?

Opties zijn financiële derivaten, oftewel afgeleiden van andere financiële producten. Wanneer je een optie koopt op een ander product, zoals bijvoorbeeld een aandeel, koop je niet het aandeel zelf. Het aandeel is in het bezit van een andere partij. Door middel van de optie die je hebt gekocht op dat aandeel, heb je het recht om het onderliggende aandeel, van de andere partij te kopen, op een vooraf bepaald tijdstip en voor een vooraf bepaalde prijs. Wat hier is uitgelegd is een mooi voorbeeld van een “call” optie. Het is ook mogelijk om een optie te kopen voor het verkopen van een onderliggend financieel product tegen een vooraf bepaalde prijs en op een eerder bepaald tijdstip. Dit noemen we de “put” optie.

Transactie met betrekking tot opties

Hieronder wordt uitleggen hoe een transactie waarbij opties verhandeld worden werkt. Er zijn bij deze verhandeling 2 partijen aanwezig. De ene is de koper van de opties, de andere schrijft de optie. Het voorwerp van deze transactie is de optie, dus het recht om een onderliggend financieel actief te kopen tegen een bepaalde prijs, op een bepaald tijdstip. De prijs van deze transactie wordt de optiepremie genoemd. Deze wordt door de koper aan de schrijver betaald, op het moment van aankoop van de optie! De schrijver heeft zich op dit moment contractueel verbonden om het onderliggend effect te kopen of te verkopen, indien de koper op het afgesproken moment de optie uitoefent. Indien de koper de optie niet uitoefent, gebeurt er verder niets en mag de schrijver de optiepremie houden.

Futures

Wat is het verschil tussen opties en futures?

In tegenstelling tot bij opties, heb je bij futures de plicht om tegen een vooraf afgesproken prijs en op een vooraf bepaalde datum, de onderliggende effecten te kopen. Wanneer je dus als verkoper een future aanbiedt, ben je er helemaal zeker van dat op de afgesproken datum, de koper jouw effecten koopt waarop de future betrekking heeft. De onderliggende waarde, waar de future betrekking op heeft, kan gaan om grondstoffen, maar evengoed over edelertsen of landbouwoogst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een future aan te kopen van cacaobonen. Ben je op zoek naar meer informatie over beleggen? neem dan zeker ook een kijkje via de link. Zo vind je nog veel meer informatie over zowel complexe, als over standaard financiële producten.

Het verschil in risico

Aangezien je bij een future de plicht hebt om te kopen wat je had afgesproken, is het risico hier veel groter dan bij opties. Wanneer de prijs van het onderliggend effect, de verkeerde kant op gaat, kan je beslissen om jouw optie niet uit te voeren. Bij een future daarentegen is dit niet mogelijk. Je MOET tegen de bepaalde prijs en op het bepaalde tijdstip kopen waar je future betrekking op had! Wanneer dan de prijs van het onderliggende effect bijvoorbeeld gedaald is, en jij had een hogere prijs afgesproken, dan zal je toch moeten kopen, ook al neem je verlies!

We hopen hiermee wat meer bruikbare informatie geboden te hebben over het handelen in complexere, afgeleide producten op de Forex markt. Opties en Futures worden enorm vaak verhandeld. De handel erin is goed voor miljarden euro’s aan omzet. Hou altijd in het achterhoofd dat alle financiële producten risico’s met zich meebrengen. Indien je niet de kennis hebt, is het niet aangeraden om zonder plan te beginnen handelen met producten op de Forex markt. Zeker niet in wat complexere producten zoals deze. Laat je steeds goed informeren en denk kritisch na over de informatie die je vindt. Beleggen kan je heel wat geld opbrengen, als je weet wat je doet. Toch is het steeds mogelijk om je gehele inleg te verliezen.

Wil jij meer lezen over beleggen in Forex? Kijk dan op https://compareallbrokers.com/