Financieel recht

De wereld van financieel recht is erg veranderlijk en constant in beweging. Er zijn veel nieuwe wetten en nieuwe regels die elkaar in rap tempo opvolgen, waardoor het financieel recht zich snel ontwikkeld. Dat is belangrijk, omdat het een financieel recht een relatief jong rechtsgebied is. Deze snelle veranderingen zijn nog eens versterkt door de financiële crisis in 2008. Het is een ingewikkeld rechtsgebied die zich richt op verschillende onderwerpen.

Verschillende onderwerpen

Er zijn verschillende onderwerpen te benoemen die vallen onder de wetten en regels van het financieel recht. Zo zijn er bijvoorbeeld de juridische aspecten van het toezicht op de financiële sector en de werking van de financiële markten. Ook het betalingsverkeer, diverse transacties en marktmisbruik vallen onder het financieel recht. De zorgplicht van financieel adviseurs en dienstverleners wordt ook streng gecontroleerd. Al met al is het een behoorlijk pakket aan onderwerpen die onder het financieel recht vallen.

De wet op het financieel toezicht

De Wft (wet op het financieel toezicht) wordt gezien als een belangrijke pijler binnen het financiële recht. Deze wet richt zich namelijk op bijna de gehele financiële sector in Nederland. In deze wet staat beschreven aan welke eisen banken en verzekeraars moeten voldoen. Zo wordt er voorkomen dat deze financiële instellingen zich niet aan de wet houden. Deze wet bestaat uit vijf delen, namelijk:

– Het algemene deel

– Markttoegang financiële deelnemingen

– Prudentieel toezicht financiële ondernemingen

– Gedragstoezicht financiële ondernemingen

– Gedragstoezicht financiële markten

De Wft is niet de enige wet binnen het financieel recht, maar het wordt wel gezien als de meest belangrijke financiële wet.

Maatschappelijk belang

Zonder goed draaiende financiële sector is het land ten dode opgeschreven. Er wordt geld geleend en gespaard, verzekering worden afgesloten en er worden pensioenen opgebouwd. Iedereen is afhankelijk van een goed werkende financiële sector en dat is alleen te bereiken met behulp van het financieel recht. Zonder goede wetten en een strakke regelgeving is het onmogelijk om goed toezicht te houden op alle spelers in de financiële sector. Er zijn advocaten en instanties die gespecialiseerd zijn in het financieel recht. Deze instanties kunnen je helpen als je een probleem of geschil hebt met een bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten.